Herinneringsboek

Een herinneringsboek beschrijft in grote lijnen (of indien gewenst meer gedetailleerd) iemands leven. Het biedt de mogelijkheid om belangrijke gebeurtenissen of mijlpalen uit iemands leven opnieuw in het licht te zetten om een warme terugblik te bieden op de highlights uit zijn of haar bestaan.

Een levensboek is puur persoonlijk. Toch zal, voor een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van het leven van degene over wie het boek wordt samengesteld, denkelijk de hulp of input van derden nodig zijn.

Een eenvoudig levensboek met foto’s en wat tekst, stellen mensen vaak zelf samen. Maar wie kiest voor meer diepgang, kan daarvoor terecht bij Gedenkboekwerk.nl. Voor wie een bewuste keuze maakt voor boeken die jouw leven omvatten. Omhelzen zelfs!

Pieter Mulderij is naast een warme persoonlijkheid ook iemand die de schriftelijke vertelkunst verstaat. Hij weet mensen te raken met zijn verhalen en weet op een pakkende manier te verwoorden wat mensen beweegt.

Wat komt er kijken bij het laten maken of samenstellen van een levensboek?

Wanneer u een levensboek wilt laten samenstellen door Gedenkboekwerkl, bedenk dan goed wat het doel daarvan is. Is het een boek waarin een leven op een stijlvolle manier is verwoord en verbeeld of is het (ook) van belang bij de zorg voor iemand die met geheugenverlies te maken heeft? Beide doelgroepen worden door Gedenkboekwerk.nl bediend. Maar in het geval van individuele cliëntgerichte zorg is de insteek behoorlijk anders dan wanneer een levensboek alleen ‘voor het plezier’ wordt gemaakt.

Reminiscentie en gedenkboek, herinneringsboek of levensboek

Ik stuitte onlangs op het begrip reminiscentie en ik moet eerlijk bekennen dat ik eerst niet eens wist wat die term inhield. Gelukkig bood ‘de Dikke’ hierin uitkomst. En dan kom ik uit op twee betekenissen die in dit verband van toepassing kunnen zijn.
Reminiscentie is dus A] een gedachte aan iets uit het verleden of aan iets dat enige overeenkomst vertoont met wat men op een gegeven moment waarneemt.

Of B] een overblijfsel uit een vroegere toestand.

Levensboeken voor de zorgsector

Het heeft dus met herinneren te maken, met associëren. Het in herinnering roepen met behulp van foto’s, tekeningen, liedjes. Dat kan natuurlijk prima met een gedenkboek, herinneringsboek of met een levensboek. Ik heb in mijn (vrijwilligers)werk met senioren en ouderen te maken (gehad). Ik schreef de maandelijkse column van een organisatie die zich richt op dagbesteding bij dementerenden en daar hebben we ook gesproken over het schrijven of maken van levensboeken met foto’s en tekeningen. Naar mijn idee ontbrak daaraan nog wel de tekst om (voor) te lezen. Alles tezamen ondersteunt het de herinnering die laat herleven wat geweest is.

Ook biedt een levensboek begeleiders, verzorgenden en mantelzorgers handvatten om meer inzicht te krijgen in wat voor de betreffende persoon belangrijk of waardevol is en/of was. Op die manier kan er beter worden ingespeeld op datgene waar behoefte aan is en biedt het boek aanknopingspunten om een gesprek te beginnen of om een vastlopend of verdrietig gesprek een andere wending te geven.

In verband met de privacywetgeving bevat het zorgdossier van een cliënt meer de praktische zaken waarmee rekening moet worden gehouden en vertelt het weinig tot niets over de persoonlijke eigenschappen en ervaringen. Terwijl in een herinneringsboek of levensboek juist die essentiële informatie staat, waarmee een investering wordt gedaan in persoonlijke betrokkenheid, waarmee de zorg aan waarde kan winnen.

Wensen vastleggen op papier

Een levensboek of herinneringsboek kan ook uitkomst bieden voor mensen die graag voordat fysieke en/of geestelijke aftakeling zich manifesteert, iets willen vastleggen voor zichzelf als herinnering, als baken voor later. Het stimuleert de herinnering maar kan ook een richtsnoer zijn voor de zorg die iemand later wil hebben, wanneer de situatie hen in die richting dwingt. Wanneer het verstand nog helder is, kan men nog goed onder woorden brengen of op papier zetten wat men belangrijk of waardevol vindt. Een van tevoren samengesteld herinnerings- of levensboek biedt hierin wellicht uitkomst.

Meer informatie / vrijblijvend gesprek

Vul onderstaand formulier en ik bel u binnen 24 uur voor overleg.

T:0528 - 23 12 56
M: 06 - 237 09 678
Laat dit veld hieronder leeg:
Gedenkboekwerk.nl
-

0528 - 23 12 56

Privacy en cookieverklaring