Corona en biografie

De impact van een microscopisch klein virus (Corona of COVID-19) heeft diepe wonden geslagen in de wereld. Het menselijk leed, de sterfte, de paniek, de ellende en de nasleep van dit alles. Ik moet soms nog steeds wennen aan aangepaste 'omgangsvormen' en 'verkeersmaatregelen'. Die zijn ook echt vervreemdend en op zijn zachtst gezegd discutabel. De misère in de verzorgingshuizen en de beelden van vereenzamende ouderen op ons netvlies, zorgden soms voor een nóg groter schrikbeeld. Op basis waarvan is er een besluit genomen, waardoor we dierbare(n) zien wegkwijnen vanwege eenzaamheid en verdriet door het Coronavirus. Wat hebben we al vaak de verzuchting kunnen horen dat mensen dan liever dood zouden gaan aan het virus dan dat ze zouden sterven van eenzaamheid en verdriet. Hoe troostrijk en humaan is het, om dan in ieder geval degene die je lief is nog te kunnen omhelzen, knuffelen, de hand vast te houden of zelfs een kus te geven. Dat zou het allemaal een stuk 'warmer', natuurlijker en bovenal persoonlijker maken.

Moderne communicatiemogelijkheden bieden misschien deels uitkomst, maar een groot deel van de ouderen met geheugenproblematiek raakt daar alleen maar meer van in de war.

Toch is het voor degenen die daarmee wel kunnen omgaan een mogelijkheid om de aanzet te geven tot het laten schrijven van een biografie. Een mooi levensverhaal dat zowel troost als inspiratie biedt.

Op dit moment (half mei 2020 - een week na het deels opheffen van de lockdown) is allemaal nog niet te overzien welke neveneffecten Corona heeft op de samenleving. En op de manier waarop we het leven weer oppakken en met elkaar delen. 

In financieel opzicht heeft dit virus de wereldeconomie en de globalisering piepend en krakend tot stilstand gebracht en ons gedwongen tot nadenken. Wat zijn de mogelijkheden? Hoe ziet de wereld er over een jaar, of laten we zeggen vijf jaar uit? Ieder beleeft het op zijn of haar eigen manier, denkt er over na, wordt er door getroffen of raakt er juist door geïnspireerd. Ook dat kan aanleiding zijn voor een mooi verhaal of een echte biografie. 

Met gepaste maatregelen kunnen wij ook in deze periode een mooi verhaal voor u schrijven.

Meer informatie / vrijblijvend gesprek

Vul onderstaand formulier en ik bel u binnen 24 uur voor overleg.

T:0528 - 23 12 56
M: 06 - 237 09 678
Laat dit veld hieronder leeg:
Gedenkboekwerk.nl
-

0528 - 23 12 56

Privacy en cookieverklaring